پيام رياست پارك علم و فناوري يزد

 

پارك علم و فناوري يزد با گذشت بيش از يك دهه از فعاليت مستمر خود مأموريت "حمايت از ايجاد و توسعه مؤسسات دانش بنيان و كمك به تكميل زنجيره تبديل ايده به فناوري" را سرلوحه فعايت خود قرار داده و در اين راه پرفراز و نشيب به موفقيتهاي نسبي دست يافته است.

اجازه مي‌خواهم نكته خاصي را در باب يزد بيان كنم: مهم‌ترين چالشي كه در يزد داريم " عدم توازن شديد  بين منابع توسعه‌اي است" كه مي‌تواند در آينده آسيب‌رسان باشد. توضيح نكته اينكه در استان در حوزه منابع انساني پتانسيل بسيار بالايي داريم، كسب رتبه نخست در امتحانات كنكور دانشگاه‌ها 20 سال پياپي مؤيد اين مدعاست. پتانسيل معدني، صنعتي، بازرگاني و وسعت سرزميني، همه و همه در مقابل محدوديت شديدي به نام كمبود منابع زيست محيطي، اقليم خشك و بويژه كمبود منابع آب قرار مي‌گيرند. براي برون رفت از اين بن بست راهي جز پرداختن به اقتصاد دانش بنيان و تمركز بر توسعه فرهنگ فناوري نداريم. پارك علم وفناوري يزد با برنامه‌ريزي مناسب چشم‌اندازي روشن يعني "تبديل شدن به قطب فناوري علمي در سطح بين‌المللي" را نويد مي‌دهد كه البته بر پايه مزيتهاي منطقه‌اي خواهد بود. من و همكارانم در ارائه برنامه‌ها و سياستها و اجراي آنها براي رسيدن به اين چشم‌انداز روشن از تمامي ظرفيتها بهره خواهيم برد.

مي‌خواهم محورهايي از سياستهاي كلان كه اساس برنامه‌ريزي ما را تشكيل خواهد داد، بيان كنم. اولين سياست ما بهره‌گيري از تمام توان فكري و اجرايي بزرگان و نخبگان در پيشبرد اهداف كلان پارك با توجه به اسناد بالادستي است. توجه ويژه‌اي به ارتقاء سطح و ساخت يافتگي ارتباطات پارك از يك سو با دانشگاه و مراكز آموزشي، پژوهشي و از سوي ديگر با فعالين بخش اقتصادي، بازرگاني و صنعت خواهيم داشت. تلاش مي‌كنيم حساس‌سازي اجتماعي نسبت به موضوع علم و فناوري را در منطقه بالا ببريم، چراكه درك و مشاركت نهادهاي مدني براي ما حائز اهميت است. من اعتقاد دارم بايد از مجموعه‌اي چالاك و نوآور و توانمند در پيشبرد اهداف پارك كمك بگيريم، برون‌سپاري فعاليتهاي پارك براي رسيدن به حداكثر بهره‌وري نيز از ديگر استراتژيهاي ما است. توسعه مراكز رشد فناوري را مبتني بر نيازها و پتانسلهاي منطقه‌اي و با همكاري نهادهاي منطقه‌اي پيش خواهيم برد. توسعه ارتباطات در سطح بين‌المللي و ملي، همچنين تأثيرگذاري در نهادهاي ملي و بين‌المللي از ديگر برنامه‌هاي ما است.

انتظارات فراپاركي پارك بايد به نحو معقول برآورده شود. پارك علم و فناوري يزد به واسطه تأثيرگذاري بالاي فناوري در زندگي مردم نقش بسزايي در تحولات اجتماعي- فرهنگي و اقتصادي يزد ايفا خواهد كرد و حفظ ارتباطات اجتماعي و برآوردن اين انتظارات در حد توان، از برنامه‌هاي اصلي ماست.

علاوه بر اين، نقش صندوقهاي سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير مانند صندوق پژوهش و فناوري و ساير نهادهاي مالي در توسعه علم و فناوري حياتي است. ما سعي خواهيم كرد با ايجاد توازن از همه اين ظرفيتها بهره بگيريم و با تمام آنچه داريم براي ساختن فردايي بهتر و رسيدن به اهداف متعاليمان تلاش كنيم. ان شاءالله.